Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Vassdragene Opo og Kinso

I 1973 kom den første verneplan for vassdrag. 93 vassdrag blei varig verna mot kraftutbygging. 

Samstundes blei 57 vassdrag midlertidig verna, slik at verneverdiene og utbyggingsinteressene i vassdragene kunne undersøkast nærmare.To av vassdragene som blei vernet i 1973 var Opo med Låtefoss i Odda kommune og Kinso i Ullensvang kommune. Vassdragene ligger i Hordaland fylke. Dette fylket har store vannkraftressurser.

 

I utgangspunktet gikk Odda kommune inn for moderat utbygging av Opo-vassdraget. I 1967 snudde kommunen og argumenterte for vern. Planene for kraftutbygging var da så omfattende at hele vassdraget ville bli berørt. Det fantes allerede mye kraftutbygging i kommunen. Vassdraget var ett av få uberørte naturområder. Fossene var turistattraksjoner, og med den nye helårsveien over Haukeli ville denne verdien øke. Området hadde også fått økt verdi som friluftsområde for hele Sunnhordaland og Nord-Rogaland. Sist, men ikke minst, ble det pekt på Låtefoss sin betydning som turistattraksjon allerede fra 1800-tallet. Området var, i følge Hotell- og Turistdirektoratet, en betydelig del av landets naturherligheter.

 

Ullensvang kommune gikk inn for utbygging av Kinso-vassdraget.

NVE argumenterte i sin innstilling med at de to vassdragene representerte samme verneverdier, så om det ene vassdraget ble vernet, kunne det andre bygges ut.

I høringsrunden kom det inn mange synspunkter som viste at de to vassdragene hver på sin måte representerte unik vassdragsnatur og derfor burde vernes. Stortinget fulgte dette opp, og la vekt på at et større naturområde ble vernet.

 

Låtefoss/Skarsfoss i Odda

Låtefossen er den mest berømte fossen i Opovassdraget. Foto: Harald Hognerud NVIM

 

Opo-vassdraget i Odda-dalen

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no