Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Låtefoss og turistvegar

Oddadalen og RV13 forbi Låtefoss, er ei av rutene på Statens Vegvesen si liste over Nasjonale Turistvegar:  nasjonaleturistveger.no

Allereie i 1857 vart vegen frå Odda gjennom Oddadalen bygd. Turiststraumane tok til rundt 1860-talet, og dei fleste skulle fraktast med hest og kjerre opp til Låtefoss.

 

Vegen til Låtefoss i Oddadalen

Knud Knudsen sitt bilete av vegen til Låtefoss på midten av 1800-talet. Foto: NVIM arkiv

 

 

I 1973 vart Opovassdraget gjennom Oddadalen varig verna, og ei ny vegutbygging må ta omsyn til dette. 

Det har lenge vore planar om korleis ein skal gjera vegen sikrast og best mogleg utan å forringa opplevinga for turistar og turistnæringa.

 

Det eksisterer ein ferdig godkjend reguleringsplan for tilstrekkeleg og trygg parkering, eit besøkssenter og gangvegar til utsiktspunkter. Planen er utforma av Statens vegvesen og Odda kommune i fellesskap.

 

Norsk form har stått for utforming av besøkssenter m.m. Det var kommunaldepartementet som var opphavet til planane. Det er ikkje teke stilling til den endelege utforminga av besøkssenteret.

 

Avisartikkel om vegen ved Låtefoss Artikkel i Hardanger Folkeblad i 2010.

 

 

 

 

RV13 KVU Oddadalen naturmiljø

 

 Vedtak frå UTK Odda 2015

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no