Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Hovlandshuset

Hovlandshuset i Odda har adressa Eitrheimsvegen 20. «Lunt i ly av trauste fjelle..., Odda by er lagt» står det i Oddasongen. Men kva har det med dette huset å gjera?

Dette er eit hus som er typisk for sveitserstilen i Odda sentrum. Det har listverk og pynt i kontrastfargar og det merker seg ekstra godt ut med knekt hjørne og møne, - nesten som eit tårn, på det mest framtredande hjørnet. Sveitserstilen har sett sitt tydelege preg på mange småbyar vi kan samanlikna med, m.a. Haugesund.

 

I dag finn vi ein Frisørsalong bak hoveddøra her, og vinmonopolet ligg i nabohuset. Men Eitrheimsvegen 20 er bygd i 1909 av ein privatperson og forretningsdrivande i Odda, Martin Hovland. Hovland og kona Barbro dreiv garveri. Eigedomen har gardsnr 62, bruksnr 3 i Odda kommune. Alle hus som har gardsnr. 62, ligg på mark som har tilhøyrt garden Bakke.

 

Hovlandshuset

Hovlandshuset i Etrheimsvegen. Foto: Kraftmuseet arkiv

 

Utleigehus

I huset var det fleire leilegheiter og kontor for utleige. Utleige kunne vera god butikk i tider med mangel på hus. Første tida heldt Odda tollkontor til i bygget. Tollvesenet leigde kontor og leilegheit av Hovland. Seinare er huset mest kjent som «Angunna-huset». Namnet fekk det etter Angunna Tveit som dreiv butikk med tekstiler og sytilbehør i mange ti-år før det blei frisørsalong i same lokalet. I underetasjen dreiv Olav Lægreid og etterkomarane Ivar og Inge i ei årrekke lager og engros-firma for matvarer, kaffi og anna som skulle rundt til dei mange små kolonialbutikkane som var i Odda.

 

Hovlandshuset sett frå nord på 1980-talet. Hovlandshuset sett frå sjøen på 1980-talet. Foto: Jan Gravdal Kraftmuseet arkiv.

 

 

Tollbetjent Lütken

Tollkontoret i Odda var underlagt Bergen tollstad dei første åra fram til 1913. Haakon Lütken var tollbetjent her. I Folketellinga frå 1910 finn vi han oppført som buande i 2. etasje i huset. Han var født den 17. mai 1882.

 

Song for Odda

Kanskje har Haakon Lütken blitt ekstra inspirert av å ha fødselsdag på sjølvaste nasjonaldagen? I alle fall er det han som skreiv teksten til Oddasongen. Første gong vi har funne songen på trykk er i heftet for FESTLIGHETERNE I ODDA 17de MAI 1914. Sangen heitte Sang til Odda og melodien var Ja, vi elsker dette landet. Seinare, truleg i 1929, fekk Oddasongen eigen melodi skriven av Andreas L. Eide.

 

 

 

17. maifeiring i eigen kommune

 

Odda blei ein sjølvstendig kommune frå juli 1913. Tidlegare var staden berre eit sokn og eigen bygningskommune i Ullensvang herad. 17. mai 1914 var første gong Odda feira dagen som eigen kommune. Det sette ein ekstra spiss på dagen med nyskriven song, - Oddasongen. Om Lütken var i Odda på dagen, veit vi ikkje, for på den tid var Odda oppretta som eigen tollstad og ny tollar var tilsett.

 

17. mai program 1914

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no