Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Tyssedal kirke

I år kunne Tyssedal kirke feire 50 års jubileum. Planene med å bygge en kirke i Tyssedal startet mange år før. I 1935 var tegningene klare for ei kirke som så ganske anderledes ut enn den som ble bygget i 1965.

Arbeidet med å få bygget en kirke i Tyssedal fortsatte i 1935/39 og i 1957. Arkitektene som stod for tegningene den gang var Torgeir Alvsaker og E. Vaardal-Lunde fra Bergen.

 

Teikningar av Tyssedal kyrkje

Teikningar av Tyssedal kyrkje

 

Teikningar av Tyssedal kyrkje

Torgeir Alvsaker stod bak tegningene i 1935 da Tyssedal kirkeforening ble etablert og fortsatte med arbeidet i 1957 i kompaniskap med sin kollega E.Vaardal-Lunde. Alle teikningar frå Kraftmuseet sitt arkiv.

 

Teikningar av Tyssedal kyrkje

 

Alvsaker skriver følgende til Plannemda for Tyssedal kirke v/herr brannsjef Ø. Svendsen i 1957:

Tegningene som nu sendes er i det store og hele som de tidligere sendte, men nå med noe mer utarbeidet i detaljene og med noe mindre forenkling av fasadene. Kirken er jo ikke av noe stort format og vil lett komme til å virke liten i de mektige omgivelser og i forhold til de mange større byggekomplekser i nabolaget. Vi har forsøkt å bøte på dette ved å gi eksteriøret en enkel karakter med størst mulige veggflater. Korets tak er således en ubrudt forlengelse av skipets. Kirken er forutsatt oppført i armert betong isolert ved hjelp av Siporz. Gulv og tak er prosjektert som trekonstruksjon. Belysning og oppvarming elektrisk.

 

Omkostningsoverslag i 1939 var kr. 325 000.

 

Torgeir Alvsaker tegnet også Tyssedal skole.

 

Teikningar av Tyssedal kyrkje

 

 

Som kjent ble det aldri noe av denne kirka. Fram til dagens kirke ble bygget i 1965 måtte folk i Tyssedal og Skjeggedal reise til Odda for å gå i kirke. Det hendte at Festiviteten i Tyssedal ble brukt som kirke, men ved dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd måtte innbyggerne til Odda.

 

Festiviteten i Tyssedal. Foto: Kraftmuseet arkiv

 

Tyssedal kirke  

Tyssedal kirke i dag. Bygget i 1965. Arkitekt Aksel Fronth. Foto: Kraftmuseet arkiv

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no