Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Trafostasjoner 1965 og 1986

Arkitekt Geir Grung var på studietur til Kina i 1956. Det er tydelig i flere av hans bygg.

Som senmodernistisk arkitekt lette han etter former og inspirasjon til en arkitektur med mer symbolverdi enn ren funksjon.

En form vil alltid avspeile idealer og verdier utover det å være rent funksjonell, selv om i funksjonalismen var funksjonen i seg selv idealet.

I senmodernismen ble man seg dette bevisst og lot seg inspirere fra andre felter i tilværelsen. Det kunne være former i naturen eller tradisjonell anonymarkitektur både i eget land og fra andre kulturer.

Flere arkitekter utviklet på en spennende måte den rene, klare og noe abstrakte flate- og volumsammenstillingen fra Østen.

Foto til kulturminneplakaten Trafostasjonen på Stanavegen frå 1987. Foto: Harald Hognerud NVIM

 

Trafostasjonene på Sengjaneset (1965) og Stanavegen (1986) har en volumoppbygging, samt motiver i fasaden og en takform som tydelig er inspirert av Østens bygningskultur.

Statsjonene er av sikkerhetsgrunner bygget i massiv betong. Ikke så mye på grunn av eksplosjonsfaren, men ut fra forsvarsgrunner. Dette var midt i den kalde krigen, og man ønsket opprinnelig ikke at stasjonene skulle males hvite.

Foto til kulturminneplakaten Sengjaneset trafostasjon frå 1965. Foto: Harald Hognerud NVIM

 

 

Kabelnedlegging ved Sengjanes 08.09.1965

Kabelnedlegging ved Sengjaneset 08.09.1965

 

 

NVE har laget en artikkel om de to trafostasjonene som du kan lese her: 

www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/kulturminner/transformatorstasjoner/sengjanes/

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no