Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Den første streiken i Odda

Odda arbeiderforening, avd. 5 og den første konflikten i smeltehuset.

Frå Odda arbeiderforening - 75 års fagbevegelse 1906 -1981. 

En vårdag i 1909 fant arbeiderne i smeltehuset et oppslag som kunngjorde at fra 14 dager av ville mannskaps-styrken bli redusert. Der skulle bare være en smelter ved hver ovn mot to tidligere og bare to tappere om tre ovner mot tidligere en tapper om hver ovn. Bedriftsledelsen hadde ikke konferert med foreninga og heller ikke med noen av arbeiderne om saka, og oppslaget vakte en storm av forbitrelse. Foreninga protesterte overfor bedriftsledelsen, og arbeiderne understreket protesten ved å redusere arbeidstempoet.

 

Da dagen for nyordninga kom, møtte bedriftsledelsen opp i smeltehuset og det utviklet seg en stormende ordveksling, der arbeiderne hårdnakket hevdet at reduksjonen ikke lot seg gjennomføre. En av ingeniørene, en svenske,(antakelig Harald Rosengren) henvendte seg til en landsmann blant ovnsarbeiderne, Richard Fallander, og spurte:

"Kan inte ni Fallander, som er gammal smeltare, forsöka om det går at arbeta ensam?" Fallander lot seg imidlertid ikke lokke:

"Schikka bud åt helvete efter smeltare og låt dem gå på ugnen, inte jævelen går jag dit ensam."

 

Han gjorde det heller ikke, og likeens stod de øvrige arbeiderne fast på kravet. Bedriftsledelsen valgte å sette hardt mot hardt, og dermed var streiken et faktum. Det ble en rekke forhandlingsmøter om saka, men foreninga vek ikke en tomme og stilte dessuten krav om at de streikende arbeidere skulle ha full lønn for den tida konflikten varte.

 

Da det var gått to uker, tok dir. Alb. Petersson initiativet til et møte i spisebrakka og meddelte at bedriften hadde vedtatt å imøtekomme arbeidernes krav fullt ut. Fagforeningen Odda Arbeiderforening første arbeidskonflikt - som hele tida var begrenset til smeltehuset - kunne dermed avblåses med seiersfanfarer."

 

 

 

Karbidsmelteovner

Fotonr. I-os0290  i fotosamlinga etter Odda smelteverk AS, digitalisert av Kraftmuseet. Fotosamlinga har blitt teksta av Alf A. Johnsen, tidlegare smelteverksarbeidar.

 

Det første smeltehuset ved Alby United Factories Limited i Odda. Det viser 1-fase karbid-smelteovner (Albert Petersson). Nøyaktig tidspunkt for produksjonstart er ikke dokumentert, men i oktober/november 1908 ble den første karbiden produsert for salg.

Legg merke til belysningen i smeltehuset. Det var lysbuelamper som bestod av 2 kullstifter som stod over hverandre, og når strøm var påsatt og kullstiftene var nær hverandre skapte det en lysbue som ga godt lys til arbeidet.

 

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no