Kraftmuseet

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB
 • de_DE

Søk

Du er her:

Industriarkivet

Industriarkivet i Odda, er ei felles satsing mellom Odda kommune og Kraftmuseet. 

Industriarkivet ter imot, ordnar og bevarer privatarkiv frå industrien slik at dei vert tilgjengelege for publikum. Verksemda dokumenterer industrihistoria og medverkar til forsking i arkivmaterialet. Industriarkivet tilbyr digitale arkivtenester til næringslivet. Industriarkiv inneheld viktig informasjon om drift, tilsette, endringar og avgjerder verksemda gjer, og dokumenterer rettar og plikter verksemda har i høve til offentlege styresmakter og andre. Bevaring av privatarkiv er viktig for ein heilskapleg samfunnsdokumentasjon. Tilgjengelege industriarkiv gir tilgang til autentisk dokumentasjon av fortida.

Flytting av OS-arkiv frå PB Nord til SINDARK

Siri Jordal er leiar for Industriarkivet. Foto: Harald Hognerud Kraftmuseet

 

Oddafirma byggjer om til SINDARK

Oddafirma byggjer om til SINDARK

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no