Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:
  • Ledig stilling som avdelingsleiar samling/ arkivar

Ledig stilling som avdelingsleiar samling/ arkivar

Kraftmuseet er eit kulturhistorisk museum som ligg i vakre Hardanger, med om lag 20 fast tilsette. Museet formidlar framveksten av industrisamfunnet på byrjinga av 1900-talet, med hovudvekt på vasskraft og smelteverksindustri. Det mest kjente bygget vårt er den freda kraftstasjonen Tysso I. Besøkstala våre er stigande, og ligg på nærare 30 000 besøkande i året. Vi forvaltar om lag 25 bygg og ulike publikumsarenaer i Tyssedal og Odda, og har utvikla eit Industriarkiv som tek vare på viktige privatarkiv frå industri og lagsliv.  

Vi har ledig stilling som avdelingsleiar samling/ arkivar, og søkjer etter ein dugande, historieinteressert, systematisk og strukturert person som vil vere avdelingsleiar for samlingsavdelinga og arkivar hos oss. Samlingane våre omfattar kulturhistoriske gjenstandar, foto, arkiv, boksamling, film- og lydopptak, med meir. Forvaltinga av dette materialet ligg til samlingsavdelinga. Du vil få personalansvar for p.t. 5 tilsette i avdelinga, og du vil stå i spissen for å vidareutvikle Industriarkivet og vidareføre arkivoppgåver knytt til lags- og organisasjonsarkiv.  

Kraftmuseet arbeider i 2023 med revidert samlingsplan, og vi gler oss til å få inn ny avdelingsleiar i sluttføringa og gjennomføringa av planen. Som avdelingsleiar vil du vere ein del av leiargruppa ved museet, som i tillegg til deg består av dei tre avdelingsleiarane for administrasjon, formidling, bygg/anlegg og direktør. Leiargruppa arbeider tett og konstruktivt med den overordna utviklinga av museet, i tråd med sentrale plan- og styringsdokument i organisasjonen.  

Oppgåver som høyrer til stillinga:  

- Dagleg oppfølging av samlingsavdelinga, 

- Planansvar for samlingsarbeidet,   

- Innsamling, ordning, registrering og formidling av gjenstandar, foto og privatarkiv, 

- Ta del i fagnettverk for privatarkivarbeid, 

- Statistikk og rapportering, 

- Støttefunksjon i museets formidlings- og utstillingsarbeid, 

- Ansvar for museets fagbibliotek, 

- Journalføring (post), 

- Anna som naturleg ligg til stillinga.  

Museet nyttar fagsystema ASTA, Primus og DAMS. Søkjar bør ha svært gode IKT-kunnskapar og erfaring med bruk av nynorsk som arbeidsspråk. Du treng førarkort klasse B, sidan museet har hovudkontor i Tyssedal og Industriarkiv i Odda.  

Det er ynskjeleg at søkjar har samlings- og/eller arkivfagleg bakgrunn, minimum mastergrad med relevant fagkrins. Anna fagbakgrunn kan óg vurderast. Det vert lagt stor vekt på gode samarbeidsevner og relevant, men gjerne allsidig, praksis. 

Som avdelingsleiar ved museet vil du nyte stor tillit og fridom til å utvikle samlingsavdelinga og til å organisere arbeidet ditt.  

Stillinga er fast og 100 %. Løn etter avtale og ordna pensjonsvilkår gjennom KLP.  

Søknad med CV, vitnemål, attestar og referansar vert å sende innan 12. juni til post@kraftmuseet.no  

Stillinga er ledig frå 1. august. Oppstart etter avtale.  

Velkomen til ein spennande arbeidsplass!  

 

Kontaktinformasjon:  

Direktør Liv Eirill Evensen, evensen@kraftmuseet.no       

Tlf. 951 35 798.  

 

Sjå elles: www.kraftmuseet.no  

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Banner artiklar

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no