Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Ørnulv Slåttelid (1919 - 1942)

Hausten 1942 vart partiet NKP (Det Norske Kommunistparti) herja av to store arrestasjonsbølgjer i heile Norge. Odda vart hardast ramma. Sju kommunistar frå Odda var arrestert og henretta.

 

 

 

 

 

 

 

Den mest kjende var Harald Slåttelid, formanskapsmedlem og redaktør av den lokale partiavisa Hardanger arbeiderblad. Også sonen Ørnulv Slåttelid var ein av Odda sine krigsheltar. Han vart myrda av Gestapo på Victoria Terrasse i Oslo 18. mai 1942. Skutt under fluktforsøk, død i fengsel.

 

Etter Ørnulv Slåttelid sin død skriv ein av hans kameratar følgjande minneord:

 

En kort tid etter at okkupasjonen var en kjensgjerning i Norge, var der dannet en sterk illegal bevegelse i Odda, med sterke forgreininger syd og nord. Det var derfor ingen tilfeldighet at Gestapo slo så hardt til her, og fikk - etter størrelsen - Odda kommune til å bli en av de hardest rammede når det gjaldt falne frihetskjempere. Og det var heller ingen tilfeldighet at nettopp Ørnulv Slåttelid skulle bli den første herfra.

Ørnulv Slåttelid (1919 - 1942)

Han kom tidlig med i arbeiderbevegelsen, både politisk og faglig, og ble overalt lagt merke til som en evne- og initiativrik gutt. Med sitt åpne og hjertegode sinn vant han seg venner i alle lag av folket.

 

Ørnulv var en av de første som innså og gikk inn for at en samling av alle lag i folket var en nødvendighet for å skape en sterk front mot enhver form av nazifisering av Norge. Han visste at kampen kunne bli kostbar, at innsatsen kunne koste hans eget liv. men som den idealsit han var, satte han alle krefter inn i kampen.

 

Han brente alle broer bak seg, han kunne ikke ha noen personlige bånd som ville kunne hemme ham. Han ville ofre seg helt og fullt. 

 

Han ble derfor tidlig en av lederne i Odda. Sommeren 1941 tok han initiativet til å danne Nasjonalkomiteen - det senere organ for Civil-org. - og fikk av partiet i oppdrag å organisere denne. Han var med på å utføre det grunnleggende arbeid her, inntil han like over nyttår 1942 reiste til Oslo for å delta i partiets sentrale illegale apparat og utførte her et like glimrende arbeid. 

 

Ørnulv Slåttelid var født den 15. november 1919 og var vel 22 år gammel da han ble myrdet av Gestapo 18. mai 1942.

 

Ørnulv; vi som er kommet ut av kampen med livet i behold, vi som stod deg nærmest i arbeidet, vil alltid minnes deg og takke deg for din innsats. Du var den yngste, men med din idealisme, din uredde opptreden, din sikre tro på seieren, var du den største av oss.

 

En rettferdig verden, et fritt Norge, et lykkeligere folk vil etterhvert gro fram. Din innsats var ikke forgjeves. Vi lyser fred over ditt minne.

Bjarne Knudsen

Ørnulf Slåttelid på kaien i Odda Ørnulv Slåttelid på kaia i Odda. Foto: Kraftmujseet arkiv

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no