Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Dei falne

Då Gestapo slo til i Odda 
 

 

Fotomontasje av dei falne frå Odda

Dei falne frå Odda. Foto: Kraftmuseet arkiv


Odd Slåttelid, son av tidlegare redaktør av NKP-avisa Hardanger arbeiderblad, Harald Slåttelid og bror av Ørnulv - som begge vart henretta av tyskarane under krigen - er harm over den stadig gjentekne påstanden, at norske kommunistar fyrst kom med i det illegale motstandsarbeidet etter det tyske overfallet på Sovjet-Unionen den 22. juni 1941.
Odd var berre 16 år då okkupasjonsmakta den 16. august 1940 forbaud NKP og arresterte kommunistar i heile landet. Det har brent seg fast i sinnet hans kva som hende ved 4-5 tida om morgonen heime hos familien Slåttelid.

 

 

" Vi våknet ved kraftig ringing på dørklokka. Mor (Sigrid Slåttelid) åpnet døra. Inn strømmet tysk politi med maskinpistoler. Far blir hentet ut fra soverommet. Min søster Gerd og jeg fikk beskjed om å bli liggende i sengene - med to menn som vakt.

Far ble tatt med opp i avisa, hvor alle redaksjonslokalene ble gjennomsøkt. Der var det bl.a. noen trykksaker fra KPD (kommunistpartiet i Tyskland), og det var jo riktig "mat for mons". Trykkeriet med redaksjonslokaler ble beslaglagt. Det samme vet vi skjedde med NKPs andre aviser og eiendom. NKU-laget i Odda eide "Utsikten", som ble beslaglagt i samme omgangen.

Hjemme i stua ble mor plassert på en stol, mens leiligheten ble gjennomsøkt. Bokhyllene ble grundig gjennomgått. Sjefen deres sto og støttet seg med armene på bufeen. Der var det en løper som det sto noen krystallboller på. Han flyttet en til side og sto faktisk med den ene handa på løperen, hvor et skriv fra partisentralen var stukket vekk. Det ble altså ikke funnet, men mor var veldig nervøs.

Etter endt jobb trakk tyskerne seg tilbake og tok med seg en haug med papirer. far ble sluppet fri i løpet av dagen. Men 10 dager ettter dukket det opp gestapofolk fra Bergen. Far ble påny hentet inn til forhør, og fikk til stadighet stilt spørsmålet: "Hvor er Furubotn?". At han tidligere på året hadde vært i Odda, var tydeligvis Gestapo orientert om. Forhøret foregikk i rådhuset, hvor vi også bodde. Han fikk etter noen timer gå, under trusselen om å komme tilbake - og da for å få opplyst hvor Furubotn var. Det fikk de selvfølgelig ikke vite.

Jeg fikk beskjed av far om å få varslet Knut Veka som var partikasserer, om at han måtte straks fjerne eventuelle navnelister og annet materiell. Jeg tok sykkelen og fikk gitt ham denne beskjeden.

Odda arbeiderparti av NKP hadde 7 av kommunestyrets 32 medlemmer. Av gestapo hadde kommuneadministrasjonen fått ordre om å innkalle ikke bare disse 7, men også andre tillitsmenn i partilaget. Gestapolederen ga beskjed om at alle kommunister skulle fratas sine plasser i kommunestyret og i alle nemnder og råd. De fikk også forbud mot all politisk virksomhet, og overtredelser ville bli hardt straffet. Det hører til historien at resten av kommunestyret fortsatte sin virksomhet helt ut i 1941.

Men far og de andre nektet å bøye seg for det tyske påbudet og gikk aktivt inn i den illegale motstandskampen. Det kostet dem dyrt. Av de sju ble min far og Ingolf Kleppestø skutt på Trandum 1. mars 1943. To av dem, Olaf E. Olsenog Andreas Brobak , havnet i KZ-leiren Sachsenhausen
"
 
 

Bror til Odd, ungdomsleiaren Ørnulv, vart myrda av Gestapo. Det hende etter ein større razzia i Oslo 17.-18. mai 1942. Korleis han vart tatt av dage, er aldri heilt vorte oppklart. Då mor hans Sigrid fekk beskjed om at sonen var død, greidde ho det utenkjelege: å få tak i urna hans. 
Mannen hennar var då arrestert, og fortvila over meldinga om sonen sin død, tok ho dattera Gerd og den andre sonen Odd med til Oslo. Ho trengte seg inn på Gestapos hovudkvarter og fekk ei skarp overhaling. Men ho gav seg ikkje, og greidde det utrulege - å få løyve til at urna vart utlevert. Vilkåret var at det ikkje skulle vera nokre former for demonstrasjonar ved urnenedsettinga. Då ville familien verta straffa. Sigrid Slåttelid fekk urna utlevert, og Odd skriv i sitt brev:

"Så hadde vi urna hjemme i tre år. Og slik ble det til at Ørnulvs urne ble nedsatt sammen med de sju fra Trandum ved den store, høytidelige urnenedsettelsen i 1945, hvor fangekamerater, etter høytidelighetene i Folkets hus, bar urnene til Bergaflot"
 
 
Vestlandet - S. 188-196 : portr.
I : Død over de tyske okkupanter : 
de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945 /
Birger Bakken, Reidar T. Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld.

[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill.
ISBN 82-994859-0-8 
 
 
 
Krig og fred i Odda Heimefronten i sørgetog på Berjaflot 1945. Foto: Kraftmuseet arkiv
 
 
 
 
Krig og fred i Odda Folkehav fylgjer urnene til dei falne i 1945. Foto: Kraftmuseet arkiv

 

 

Dødsannonsa til dei falne etter 2. verdskrig

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no