Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Smia i Tyssedal

I anleggsperioden var smeden ein viktig person.

I byrjinga arbeidde han i fjellsida med ei esse. Her varma han jernnaglar til dei blei glødande. Deretter sende han dei til arbeidarane som klinka saman røyra. I tillegg hadde han ansvar for å laga og vedlikehalda verktøy til arbeidarane. Kraftstasjonen Tysso I si eiga smie ligg i verkstadbygget som er frå 1916. Smedar frå Odda og Tyssedal brukte smia saman med Kraftmuseet etter at kraftanlegget vart nedlagd.

 

 

Smed Leiv Rune Jordal i Tyssedal-smia

 Smed Leiv Rune Jordal i aksjon i Kraftmuseet si smie. Foto: Harald Hognerud Kraftmuseet

 

 

Smed Jonny Våde

Smeden Johnny Våde arbeidde i over 40 år på kraftanlegget. Foto: Harald Hognerud Kraftmuseet

 

 

 

Smeden i døra til smia i Tyssedal

Smeden Leiv Rune Jordal har smidd kunsten på veggen. Foto: Harald Hognerud Kraftmuseet

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no