Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Sigbjørn og Øyvind Aalvik fortel

Intervju i fleire delar med Sigbjørn og Øyvind Aalvik september 2014 i Ålvik.

Vi er i trallekjørerbua og brødrene Sigbjørn og Øyvind viser korleis ein styrte trallebana frå Toppen både før og etter automatiseringa. Vi får vita om signalstrengane som blei brukt for å kommunisera. 

 

intervju Sigbjørn og Øyvind Aalvik from NVIM on Vimeo.

 

 

I første del såg vi spaken for å stilla inn hastigheten (2 nivåer) på trallebana og i dette intervjuet er Sigbjørn utanfor trallekjørarbua og visar koblinga der dette vert stilt inn. Vi får og sett potetkassane på Toppen.

 

Intervju Sigbjørn Aalvik from NVIM on Vimeo.

Smørebua til trallebana

Vi er i smørebua utanfor trallekjørarbua og Øyvind visar oss meir av styringssystemet når det blei lagt om til automatisk styring av trallebana. Det var batterianlegg slik at tralla fekk straum uavhengig av driftsstraumen.

Intervju med Øyvind Aalvik from NVIM on Vimeo.

Ventilhuset ved trallebana

Vi er i ventilhuset utanfor trallekjørerbua og Øyvind viser oss kontaktorane for styringssystemet for trallebana. Eit skap med manuell styring og eit etter automatiseringa.

Intervju nr. 4 med Øyvind Aalvik from NVIM on Vimeo.

 

Trallebanespelet

Trallebanespelet from NVIM on Vimeo.

Sigbjørn forklarar trallebanespelet ute i ventilhuset. Det var kontroll på dette 1 gang i månaden. Vaieren blei røngtenfotografert kvart tredje eller fjerde år. Sigbjørn var med 1 gang på skifte av vaier frå 5A og ned til kraftstasjonen.

Slipestein og hobbyrom

Sigbjørn som jobba på mekanisk avdeling fortel om verkstad og hobbyrom for toppvaktene, Sigbjørn visar litt korleis det fungerte med slipestein m.m.

Slipestein og hobbyrom from NVIM on Vimeo.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no