Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

TICCIH

er den internasjonale komitéen for vern av industriarven der NVIM koordinerer seksjonen for vasskraft og elektrokjemisk industri, ei av flere slike tematiske grupper i TICCIH - The International Commitee for the Conservation of Industrial Heritage. NVIM er spesialrådgiver for TICCIH, der minner fra vasskraft og industri utgjør et enormt emnefelt i verden. 

NVIM og TICCIH   

TICCIH

The International Committee For The Conservation Of

The Industrial Heritage

er verdens organisasjon for industriarv. Dets mål er å fremme et internasjonalt samarbeid mht vern, vedlikehold, investering, dokumentasjon, forskning, forståelse og avansert opplæring innen industriarv.

Dette vide feltet inkluderer de materielle etterlatenskapene av industrien - industriområder, bygninger og arkitektur, fabrikker, maskiner og utstyr - i tillegg til boliger, industristeder, industrielle landskap, produkter og prosesser og dokumentasjon av det industrielle samfunnet. Medlemmene av TICCIH kommer fra hele verden og inkluderer historikere, konservatorer, museumskuratorer, arkitekter, arkeologer, studenter, lærere, eksperter innen kulturarv og ellers interesserte innen utviklingen av industri og det industrielle samfunn. Selv om medlemmene er både enkeltpersoner og institusjoner, er de organisert gjennom nasjonale forbindelser i de land som har en anerkjent nasjonal institusjon for industriarv.

TICClH er godkjent av the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) som en utvalgt konsulent i alle saker som er relatert til studier om og vern av industriarv.lCOMOS er verdens regjerings-uavhengige organisasjon dedikert til konserveringen av verdens historiske monumenter og områder. Ekspertene fra ICOMOS' nettverk blir konsultert når UNESCO skal føye til steder på verdensarvlisten. TICCIH er det rådgivende organ når det gjelder historisk viktige industriområder som er aktuelle for UNESCO.

TICCIH konferanse i Italia 2006 NVIM på TICCIH-konferanse i Italia

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no