Kraftmuseet

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

NVEs Museumsordning

NVEs Museumsordning arbeider med å bevare, belyse og formidle historien som er knyttet til NVEs ansvarsområder: vassdragsforvaltning og energiforsyning.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat        Ringedalsdammen

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sin museumsordning ble etablert som en permanent virksomhet i 2003 for å sikre, bevare og formidle norsk vassdrags- og energihistorie.

Museumsordningen er en ny og utradisjonell form for museum. I stedet for å etablere et nytt formidlingssted for sektorens kulturhistorie, er arbeidet organisert som et nettverk bestående av et utvalg museer som samlet dekker sektorens temaområder. Nettverket skal sørge for at NVEs museumsordning oppfyller den internasjonale definisjonen på museum.

På energi- og vassdragssektorens område er det Olje- og energidepartementets ansvar å sikre at kulturminner og kulturmiljøer ivaretas og forvaltes på en faglig forsvarlig måte. For å få strukturert og organisert departementets sektoransvar ble det gjennomført en kartlegging av 36 museer og 26 informasjonssentre som arbeider med vassdragsformidling, for å vurdere hvordan bevaringsansvaret kunne ivaretas på en hensiktsmessig måte.

Konklusjonen fra dette arbeidet ble at man ikke burde opprette en ny museumsinstitusjon, men heller utvikle et langsiktig samarbeid med eksisterende institusjoner. I museumssammenheng er dette en utradisjonell måte å løse oppgaver på, men for et forvaltningsorgan, med begrensede ressurser, kan en slik løsning være en hensiktsmessig vei å gå. Det ble også bestemt at antall samarbeidspartnere burde begrenses til få utvalgte museer. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum og Norsk Skogmuseum på Elverum ble utvalgt som hovedsamarbeidspartnere. Disse museene skal sette seg inn i, holde oversikt over, dokumentere og formidle temaer knyttet til Norge som vannrike. NVIM skal blant annet fokusere på vann og vassdrag som kraftkilde, vassdragsvern og konsesjonsbehandling. Norsk Skogmuseum skal dekke vann og vassdrag som transportåre, arealbruk, vassdragenes miljø og dynamikk.

Norsk Skogmuseum   Vasskrafta logo

I samarbeid med NVE har NVIM utviklet nettstedet vasskraftaNettsidene ble lansert den 1. november 2010 av tidligere olje- og energiminister og undervisningsminister Einar Steensnæs i Statkraftstova i Tyssedal. Nettstedet skal presentere norske vannkraftverk, historie, teknologi, miljø og andre aspekt knyttet til vannkraft. Hovedmålgruppa for nettstedet er fra 7. trinn og til med vidaregående skole.

 

Skuleklassar lanserer vasskrafta.no 2010

Skuleklassar lanserer vasskrafta.no 2010

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no