Kraftmuseet

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB
 • de_DE

Søk

Du er her:

ERIH

European Route of Industrial Heritage er et nettverk av industrielle kulturminner i Europa. Målet med nettverket er å skape interesse for den industrielle kulturarven Europa har felles. 

European route of industrial heritage

ERIH ønsker å framheve regioner, byer og steder ved å vise industrihistorien, markedsføre den som besøksattraksjoner innen fritids- og turistindustrien. Den virtuelle hovedruten dannes av de såkalte ankerpunktene – eller navet. Disse er de industriarv-stedene som blir ansett som de viktigste og mest attraktive for besøkende. De første rutene fører oss gjennom Storbritannia, Nederland, Belgia, Luxembourg, Frankrike og Tyskland som har kommet langt i oppbyggingen av regionale reiseruter. NVIM ble medlem og Norges første ankerpunkt i 2010. Du kan lese mer om ERIH her: www.erih.net

Et av de første stedene på ERIH sin liste er UNESCO-stedet Zeche Zollverein i Essen i Ruhr-området. Her kan du se en liten film om stedet slik det er i dag:

ERIH har et norsk nettverk som heter Reiseliv i Industriens Vugge. Denne reiseruta tar for seg industristeder på vestlandet, i fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Deler av Rogaland - Ryfylke - er tenkt med her.

Du kan på denne: Reiseliv i Industriens Vugge

eller klikke deg inn på facebook-sida: 

Facebook-logo

 

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no