NVIM

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Tysso II

Da Tysso II i Skjeggedal startet opp produksjonen 24. januar 1967, fikk bedriftene og "folk flest" roligere strøm. Den gikk over fra 25 perioder til 50 perioder, frekvensen ble raskere og øyet registrerte ikke lenger svingningene fra de langsommere 25 periodene.

Folk i Tyssedal sa at Tyssefaldene leverte strømmen i "klumpavis".

 

Med utbygginga av Tysso II var det slutt på at lyset vibrerte, eller at det lyste annenhver gang. Folk i Odda og Tyssedal kunne nå kjøpe moderne vaskemaskiner, i de gamle måtte motorene bygges om til å tåle den raskere strømmen. Strømmen fra AS Tyssefaldene var blitt en del av samkjøringsnettet og leverte dobbelt så mye strøm som før.

 

AS Tyssefaldene hadde fått konsesjon for utbyggingen av øvre del av Tyssovassdraget allerede i 1928. Betingelsen var at utbyggingen måtte iverksettes innen fem år. Hvert femte år måtte Tyssefaldene søke om utsettelse. Konsesjonsperioden på 60 år ble stadig mindre. Utbyggingsplanene var ikke ferdig utarbeidet før midt på 1950-tallet, og nye forhandlinger førte til et foregrepet hjemfall der staten overtok de ferdige anleggene og det ble inngått en leieavtale på 40 år. Denne ble senere utvidet til å gjelde fram til 01.januar 2031.

 

 

Demningen ved Nibbehøl i 1964-67

Bygging av demningen ved Nibbehøl sommeren 1964-66. Foto: Olav Moe NVIM arkiv.

 

Staten satte betingelser for utbyggingen. Den krevde at finansieringen av prosjektet på 137 millioner kroner skulle være hundre prosent utenlandsk. Direktør ved Tyssefaldene AS - Stin Hysing - klarte å få tak i et obligasjonslån på 10 millioner dollar (tilsvarende 71,5 mill. kr.) hos Lazard Brothers & co i London via Den Norske Creditbank. Resten av kapitalen kom fra eierne.

 

Tysso II-prosjektet skulle ha tak i vannet i et nedslagsfelt som dekker 278 kvadratkilometer i ca. 1400 meter over havet, rundt 540 millioner kubikkmeter vann.

Fortidas turistmagneter - fossene Tyssestrengene og Ringedalsfossen, begge med over 300 meter fritt fall - ble lagt i rør.

 

 

Kraftstasjonen Tysso II i Skjeggedal - interiør 1967. Foto: NVIM arkiv

 

 

Sammen med fossene ble elver og vann fra Langavatnet til Nibbehøl, Nybuvassdraget, Breiavatnet, Tyssevassdraget, Endåen, Halle Grøne, Slet og Floren ledet inn i et 17,5 kilometer langt tunnelsystem som endte opp i to vertikale Peltonturbiner i kraftstasjonen 450 meter inne i fjellet i Skjeggedal, omtrent ti meter under normal vannstand i Ringedalsdammen.

Tunnelsystemet var bygget på et takrenneprinsipp der mindre vassdrag og bekker blir ført inn i tunnelen for hovedvassdraget på ulike steder på veien ned mot kraftstasjonen. Dette var aldri gjort i Norge før, og det fantes bare ett lignende tilfelle i hele verden.

 

Et år før planlagt tid, ble Tysso II satt i drift 24. januar 1967.

 

Wilhelm Bugge DNN og Stin Hysing AS Tyssefaldene Wilhelm Bugge DNN og direktør Stin Hysing AS Tyssefaldene under den offisielle innvielsen av Tysso II i september 1967. Foto: NVIM arkiv

 

 

 

 

4. mars 1964 blir det vedtatt foregrepet hjemfall for Tysso I og Mågeli, med nytt hjemfall 31.12.2006.

Tysso II: 

Takrenne prosjekt med 17,5 km tunell på 16 - 20 kvm

Damanlegg Langevann og Nibbehøl

Bekkinntakene Tyssehøl og Endåen

Fall på 725 m

Opprinnelig 2 Pelton turbiner på 125.000 Hk - 90MW levert av Escher Wyss & Co 

To generatorer levert av National Industri på 110 MW

Produksjon ca. 895 GWh

Dykka stasjon

Kraftstasjonen i Skjeggedal befinner seg 450 meter inne i fjellet. 

300 kV kraftlinje mellom Skjeggedal og Røldal.

Planen var at anlegget skulle stå ferdig i 1968. Men allerede 24. januar 1967 startet den første turbinen.

Tysso II ble høytidelig innviet i september 1967.

 

Kilde: Boka Tyssefaldene - krafttak i 100 år. 1906 - 2006

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no