NVIM

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB
  • de_DE

Søk

Du er her:

Digitalt Museum

Digitalt Museum  er en felles, nasjonal katalog over samlinger i norske kunst- og kulturhistoriske museer.  

 

 

 

Databasen utvikles og drives av KulturIT Ans, som eies av Maihaugen og Norsk Folkemuseum, og utviklingen er finansiert med støtte fra Norsk kulturråd Tjenesten DigitaltMuseum er også etablert for svenske museer. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Tjenesten ble etablert i 2009.

Tradisjonelt har museenes kataloger stort sett bare vært tilgjengelig for museenes eget personale og for forskere eller andre som har arbeidet med konkrete temaer knyttet til samlingene. Det brede publikum har i hovedsak måttet nøye seg med å se det materialet som til en hver tid var utstilt. Museenes samlinger er bygget opp for å gi en bred dokumentasjon av og grunnlag for forskning på vår kulturarv. Det er bare en liten del av disse samlingene som vises i utstillinger, og DigitaltMuseum er et tiltak som er satt i gang for å gi publikum en bred og døgnåpen tilgang til samlingene. Unntatt er materiale eller katalogopplysninger som skal beskyttes ut fra hensynet til personvern.

DigitaltMuseum også et viktig redskap i museenes arbeid med å innhøste nye opplysninger, korreksjoner og utfyllende kommentarer til materialet i samlingene. Mange museer forvalter store fotosamlinger med sparsomme opplysninger, og her bidrar nå brukerne aktivt med opplysninger om hvem som er avbildet og når, hvor og i hvilken anledning fotografiene er tatt. På samme måte kan brukerne legge inn kommentarer med nye eller korrigerende opplysninger om gjenstandsmaterialet.

Kilde: Wikipedia

 

Digitaltmuseum lokalt Slik ser Kraftmuseet si side på digitaltmuseum ut. Per 2019 har Kraftmuseet omkring 16 000 foto, og samlinga er vaksande.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Kraftmuseet

Norsk vasskraft- og industristadmuseum


Naustbakken 7, 5770 Tyssedal
Telefon: 53 65 00 50
post@kraftmuseet.no